Audit

Auditarea situatiilor financiare conform prevederilor OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Ordonantei 28/2006 privind reglementarea unor masuri finaciare-contabile.
Asigurarea asistentei de specialitate in vederea retratarii conturilor anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiare (IFRS) aplicabile in Romania. Aceste standarde cer ca noi sa planificam si sa efectuam auditul, in scopul de a obtine o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a dovezilor privind prezentarile de informatii din situatiile financiare.

Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatilor economice in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.

Obiectivele auditului intern:

  • verificarea conformitatii activitatilor din entitatea economica auditata cu politicile, programele si managementul acestuia, in conformitate cu prevederile legale;
  • evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice;
  • evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii in entitatea economica;
  • protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel;
  • responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar (art.22 din OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar – republicata).